Cero

Region Gotland genomför just nu en resvaneundersökning. Vi vill ta reda på hur vi reser och transporterar oss. Varför väljer vi att resa just så som vi gör på Gotland idag? Hur skulle vi vilja ha det? Enkätsvaren kommer att användas i Region Gotlands arbete för att förbättra förutsättningarna för hållbara resor och transporter. Enkäten beräknas ta cirka 6 minuter att besvara. Era enskilda svar kommer inte att kunna spåras eller spridas. 

Om du har frågor eller om du får tekniska problem, kontakta gärna info@cero.nu

Denna enkät använder cookies, om du inte har aktiverat cookies måste du göra det. 
Om du är osäker hur man gör det så kan du följa länken nedan för hur du gör i just din webbläsare. 
Läs mer om cookies