Cero

Du har fått den här enkäten då din idrottsförening deltar i ett projekt som syftar till att minska miljöpåverkan från transporter till och från träning och tävling samt öka tillgängligheten, dvs göra det lättare att ta sig till och från träning och tävling på flera olika sätt. Din förening har under det senaste året arbetat med åtgärder för att du som medlem ska kunna göra smarta val när du ska resa till träning eller tävling. Dina svar är viktiga - genom att du svarar på frågorna i den här enkäten kan vi följa upp om åtgärderna har gett förväntade resultat.


Du som svarar är självklart anonym och svaren kommer endast att analyseras på en aggregerad nivå.


De föreningar som har deltagit i projektet finns inom tre olika idrotter – ridsport, orientering och handboll. Det gör att vissa frågor skulle kunna kännas irrelevanta för just din idrott. Vi är tacksamma för att du gör ditt bästa för att sätta frågan i din idrotts sammanhang för att kunna besvara alla frågor.


Denna enkät är en del av idrottsrörelsens arbete med hållbar utveckling och är en del av projektet ”Double impact – minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen”. Projektet drivs av Riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska Handbollförbundet, Svenska Orienteringsförbundet samt Svenska Ridsportförbundet och finansieras av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet).


Vill du veta mer om projektet kontakta;
I vilken roll genomför du flest resor?


Vilket specialidrottsförbund tillhör du?
Om du har frågor eller om du får tekniska problem, kontakta gärna info@cero.nu

Denna enkät använder cookies, om du inte har aktiverat cookies måste du göra det. 
Om du är osäker hur man gör det så kan du följa länken nedan för hur du gör i just din webbläsare. 
Läs mer om cookies