CERO-organisationerna har tillsammans minskat utsläppen med


11013 Ton


3513

Region Jönköpings Län

1620

Telia

728

Tyréns

635

Västerås stad

589

Siemens

589

Falu kommun