CERO-organisationerna har tillsammans minskat utsläppen med


14070 Ton


4668

Region Jönköpings Län

1620

Telia

1030

Jönköpings kommun

728

Tyréns

635

Västerås stad

589

Siemens