Workshops

För att uppnå de potentiella effekter som redogjorts för i CERO-analysen krävs att en handlingsplan upprättas för att förändra resandet i praktiken. Det finns olika sätt att påverka resandet inom organisationen, där väl valda åtgärder tillsammans skapar störst effekt. Centralt för att få igång en kraftfull förändringsprocess är att skapa förståelse och bred förankring i en projektgrupp, där man tillsammans har god insyn i såväl målbilder som resultat och metodik i CERO-analysen. Med detta som grund kan en handlingsplan upprättas med ansvarsfördelning av prioriterade åtgärder som tillsammans styr mot det uppsatta målet. Ett sätt att få till detta är genom workshopövningar som handleds av experter som genomfört CERO-analysen och som kan hjälpa gruppen fram till konsensusbeslut för att komma vidare i det praktikiska arbetet.

IT-stöd för workshopgenomförandet

För att underlätta det praktiska arbetet under workshopen har ett IT-verktyg utvecklats där workshopdeltagarna kan välja från det smörgåsbord som skräddarsytts för den egna organisationen i CERO-analysen, samt knyta konkreta åtgärder till respektive alternativ i smörgåsbordet. Projektgruppen har tillgång till detta verktyg även efter workshopens genomförande för att arbeta vidare internt med såväl målbeskrivning som utformning av ”reduktionspaket” och ansvarsfördelning av åtgärder i handlingsplanen.

Klicka här för att komma till workshopverktyget