Datainsamling

Datainsamlingsverktyget i CERO syftar till att ta fram underlag till analysen av körsträckor, utsläpp, kostnader och resmönster med olika färdmedel. Datainsamlingsverktyget kan även ligga till grund för utveckling av organisationens administrativa system och resebokningssystem för att stödja förändringsarbetet med cykliska uppföljningsrutiner.

Klicka här för att komma till CERO datainsamling