Åtgärder & implementering

CERO  stödjer utformning av en optimal handlingsplan som styr mot de mål som organisationen formulerat. CERO-analysen är anpassad att fungera som beslutsunderlag för workshops där medarbetare och ledning enas kring vilka åtgärder som är optimala utifrån rådande förutsättningar och medarbetarnas preferenser.

Hur uppnås klimatekonomiska lösningar inom organisationen?
Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Analysen syftar till att identifiera de lägst hängande frukterna först, med störst ekonomisk besparingspotential. Efter att målet är definierat inleds arbetet med en kartläggning av utsläpp och kostnader från organisationens tjänsteresor och arbetspendling i dagsläget. Statistisk modellering och cost-benefit analyser ligger till grund för att ta fram beslutsunderlaget.